Tietoturva

Rekisterin pitäjä
NDN-Yhtiö Oy
Helsingintie 1
49460 Hamina
Y:1511214-4

 

Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
NDN-Yhtiö Oy
Helsingintie 1
49460 Hamina
Y:1511214-4
asiakaspalvelu@suomentililuotto.fi

Rekisterin nimi
NDN-Yhtiö Oy:n asiakasrekisteri

Yhteyshenkilö: Minna Härkönen

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään NDN-Yhtiön ja sen asiakkaiden väliseen asiakassuhteen hoitamiseen, lainapäätösten tekemiseen, asiakkaiden tunnistamiseen, sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista varten. Rekisteritietoja voidaan käyttää myös NDN-Yhtiön ja asiakkaan väliseen mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin lähettämällä kiellon sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@suomentililuotto.fi

Rekisterin sisältö
Asiakkaan nimi, henkilötunnus, sukupuoli, yhteystiedot ja pankkiyhteys. Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot. Muut asiakkaan antamat tai hänen suostumuksella kerätyt tiedot, esim. taloudellista asemaa koskevat tiedot.

Asiakasrekisteriin rekisteröidään luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista. Tietoja kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.

Rekisterin tietolähteet
Asiakkaan ilmoittamat tiedot, NDN-Yhtiön tarkistamat tiedot: Suomen Asiakastieto Oy, Väestörekisterikeskus,
fonecta, pankkien tietojärjestelmät ja yksityishenkilöiden yhteystietoja välittävät yritykset.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta ETA:n eikä EU:n ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan laskutuksesta ja perinnästä vastaavalle yritykselle sekä tarvittaessa viranomaisille. Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman toimeksiannon ja suostumuksen perusteella. Tietoja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.

Tietojen säilytys
Henkilötiedolle on määritelty elinkaari, joka vaihtelee rekistereittäin. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan aina lainsäätäjän vaatimukset.

Rekisteröidyn oikeudet
Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena
rekisterin pitäjälle, esim. sähköpostilla.

Rekisteröity henkilö voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä
sähköpostilla asiakaspalvelu@suomentililuotto.fi tai postitse NDN-Yhtiö Oy Helsingintie 1 49460 Hamina.

Tietojen oikeellisuus
Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta sekä oma-aloitteisesti että rekisteröidyn ilmoituksesta.