Tulosta   Tallenna sivu pdf-muodossa

Lainaehdot

Tililuoton yleiset sopimusehdot
Luotonantaja: NDN-Yhtiö Oy, Y:1511214-4
Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka hakee tililuottoa luotonantajalta tämän hyväksymällä tavalla.

Tililuoton hakeminen

Tililuoton hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella tai muulla luotonmyöntäjän hyväksymällä tavalla. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä luottoehdot. Luotonantaja käsittelee hakemukset luottamuksellisesti. Luotonantajalla on oikeus tallentaa luotonhakijan ip-osoite. Luotonhakija tunnistautuu palveluun verkkopankki-tunnuksilla tai muulla luotonmyöntäjän hyväksymällä tavalla. Luotonantaja ottaa vastaan luottohakemuksia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Luottohakemusten käsittely tapahtuu palvelun aukioloaikoina.

Luotonsaajan taloudellisen tilanteen todentamiseksi luotonantaja voi vaatia luotonsaajaa toimittamaan kopion palkkatodistuksesta tai muusta tulotodistuksesta.

Näin lähetät tositteen: Skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen asiakaspalvelu@suomentililuotto.fi tai postitse osoitteeseen Suomen Tililuotto, PL 57, 49401 Hamina.

Tililuoton myöntäminen

Tililuotto voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on täyttänyt 21-vuotta, jolla on osoite Suomessa, jolla ei ole maksu-häiriömerkintää, jolla on suomalainen pankkitili ja joka luotonantajan arvion mukaan kykenee täyttämään Suomen Tililuoton mukaiset velvoitteet.

Luotonsaaja ymmärtää rekisteröityessään palveluun, että hän antaa suostumuksensa henkilöluottotietojensa tarkistukseen henkilö-tietolain mukaisesti. Luotonsaaja antaa suostumuksensa siihen, että luotonantaja saa tarvittaessa hankkia tietoja luotonsaajan työsuhteesta. Luotonantaja tekee tarvittavat tarkistukset luotonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään päätöksiä.

Luotonsaaja antaa suostumuksensa luotonantajalle: Kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja, luotonantaja luovuttaa luotonsaajaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille.

Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmä on Suomen Asiakastieto Oy:n tarjoama palvelu, jonka avulla keskinäisen sopimuksen tehneet luotonantajat luovuttavat halussaan olevaa kuluttajaa koskevaa tietoa toisilleen kuluttajan (lainanhakija) antaman toimeksiannon ja suostumuksen perusteella luottohakemuksen käsittelyä varten. Järjestelmässä käsiteltävät ja välitettävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta.

Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä.

Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy.

Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat seuraavat yhtiöt: http://www.asiakastieto.fi/pdf/positiiviset-luottotiedot-tietoa.pdf

Luotonantaja ilmoittaa tililuottohakemuksen perusteella tehtävästä luottopäätöksestä luotonhakijalle sähköisesti. Suomen Tililuoton hyväksymä luottohakemus muodostaa luotonantajan ja luotonsaajan välille sopimuksen.

Myönnettävän tililuoton suuruus on 2000 €. Jokaisesta nostosta peritään nostoprovisiota 15 %. Suomen Tililuotossa ei ole avausmaksua, kiinteää vuosi- tai kuukausimaksua eikä tilinhoitopalkkiota. Suomen Tililuotto on voimassa toistaiseksi.

Tililuoton nostaminen

Luotonsaajalla on oikeus nostaa luottoa tililleen limiittinsä puitteissa, joka on 2000 €. Nostoja voi tehdä verkossa tai tekstiviestillä. Lähetetty tekstiviesti on MAKSUTON. Nostojen kappalemäärää ei ole rajattu. Nostoja voi tehdä viikon jokaisena päivänä. Tilisiirrot ovat realiaikaisia palvelumme aukioloaikoina Nordean, Osuuspankin, Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Säästöpankin, OmaSp:n ja POP Pankin tileille.

Mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt maksunsa suorittamisen tai ei ole muuten noudattanut tililuoton ehtoja on luotonantajalla oikeus estää uusien nostojen suorittaminen.

Tililuoton takaisinmaksu

Luotto erääntyy maksettavaksi aina kuukauden viimeinen pankkipäivä. Jokaisesta nostosta peritään nostoprovisiota 15 %. Luoton nostoista ja nostoprovisioista ei peritä muita kuluja niiden jälkeistä laskutuspäivää seuraavaan eräpäivään saakka eli tässä kuussa tehdyt nostot erääntyvät ensi kuun lopussa. Maksaessasi koko saldon kerralla, maksat noston lisäksi vain nostoprovision, maksuaikaa keskimäärin 45pv.

Luotonsaaja voi halutessaan hyödyntää osamaksuvaihtoehtoa, jossa kuukausierät ovat 100, 200 tai 300 €/kk avoimen saldon määrästä riippuen, sisältäen luoton pääoman, nostoprovision ja koron takaisinmaksun. Kuukausierä on 100 € mikäli avoin saldo on alle 700 €, kuukausierä on 200 € mikäli avoin saldo on 700-1400 € ja kuukausierä on 300 € mikäli avoin saldo on yli 1400 €. Kuukausierien osamaksuvaihtoehdon kuukausikorko avoimelle saldolle on 8,9 %, nimelliskoron ollessa 106,8 %. Avoin saldo sisältää nostetun luoton määrän, nostoprovision ja kertyneen kuukausikoron. Maksettavan minimi kuukausierän suruus näkyy aina laskussa. Osamaksuvaihtoehdossa ensimmäinen lasku erääntyy maksettavaksi seuraavan kuukauden lopussa ja siitä eteenpäin aina kuukauden välein. 2000€ lainasummalle ja 12kk takaisinmaksuajalle laskettu todellinen vuosikorko on 211,76 %.

Luotonsaaja voi halutessaan maksaa vähimmäiserää suurempia lyhennyksiä tai koko luoton ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia.

Tililuoton käytön rajoittaminen

Luotonantajalla on oikeus rajoittaa Tililuoton käyttöoikeutta mm. estämällä uusien käteisnostojen suorittaminen mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt Tililuoton maksut. Luotonantajalla on sama oikeus myös luotonsaajan muun maksuviivästyksen, sopimusrikkomuksen tai julkisen maksuhäiriön johdosta sekä mikäli Tililuoton turvallisuus on vaarantunut, luotonantajalla on syytä epäillä että Tililuottoa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti tai jos uhka siitä, että luotonsaaja ei kykene hoitamaan maksuvelvollisuuttaan on oleellisesti suurentunut.

Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

Luotonsaaja vakuuttaa tililuottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että luoton-saajan ilmoittama puhelinnumero on oikea. Luotonsaajan on ilmoitettava luotonantajalle häntä koskevista muuttuneista tiedoista. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa virheellisistä tiedoista aiheutuvasta selvitystyöstä hinnaston mukaisesti.

Asiakastietojen tarkistus sopimuksen aikana

Luotonantajalla on oikeus tarkistaa luotonsaajaa koskevia luottokelpoisuuden arviointiin liittyviä tietoja tililuoton voimassaoloaikana.

Tililuoton erityinen erääntyminen

Mikäli maksusuoritus on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, on luotonantajalla oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja maksuineen maksettavaksi, jos viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä luottohinnasta taikka käsittää koko jäännössaatavan. Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai mikäli luotonsaajalle on aikaisemmin huomautettu viivästyksestä, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, ellei luotonsaaja tämän ajan kuluessa maksa viivästynyttä määrää. Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko saatava maksun määrästä riippumatta mikäli maksu on myöhässä vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.

Luotonantaja ei eräännytä luottoa, mikäli maksun viivästyminen johtuu asiakkaan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta. Luotonsaajan on viivytyksettä ilmoitettava luotonantajalle häntä kohdanneesta suoritusesteestä.

Mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat vaikuttaneet luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka jos luotonsaaja on muulla tavoin syyllistynyt sopimusrikkomukseen, on luotonantajalla oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto, korot ja muut maksut, neljän viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on toimitettu luotonsaajalle. Jos sopimusrikkomuksesta on huomautettu aikaisemmin, on määräaika  kaksi viikkoa.

Luotonantajalla on oikeus eräännyttää luotto mikäli luotonsaaja kuolee, asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus päättää luotonsaajan velkajärjestelyn aloittamisesta.

Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä tililuottosopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

  • Luotonsaajan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero sekä henkilötunnus
  • Ilmoitus peruuttamisesta
  • Paikka ja päiväys

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena tililuoton koron ajalta, jonka tililuotto on ollut luotonsaajan käytössä. Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle tältä saamansa varat korkoineen. Mikäli varoja ei palauteta määräaikana peruutus raukeaa. Tiedot varojen palauttamiseen saa luotonantajan asiakaspalvelusta.

Peruuttamisilmoitus toimitetaan osoitteeseen:

NDN-Yhtiö Oy
Suomen Tililuotto
PL 57
49401 Hamina

tai

asiakaspalvelu@suomentililuotto.fi

Maksun viivästyminen

Mikäli maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, on luotonsaaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään saakka. Jos yleinen viivästyskorko on alempi kuin lainan normaalikorko, viivästysajalta peritään lainan normaalikoron suuruista viivästyskorkoa.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60pv maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään 21pv luotonsaajalle lähetetystä maksukehotuksesta, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin, ja maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 16§ mukaisesta luotonsaajasta riippumattomasta syystä.

Oikeus muutoksiin

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luottosopimuksen ehtoja ilmoittamalla niistä etukäteen silloin kun ne eivät lisää luotonsaajan velvollisuuksia eivätkä vähennä luotonsaajan oikeuksia tai kun muutokset johtuvat lakimuutoksista tai viranomaisten päätöksistä.

Luottosopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Suomen Tililuotto on voimassa toistaiseksi. Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa tililuottosopimuksen päättymään välittömästi ja luotonantaja yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisen tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan loppuun sopimusehtojen mukaisesti.

Vastuu palvelusta

Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on luotonantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle. Tililuotto on henkilökohtainen, eikä Luotonsaajalla ole oikeutta siirtää Tililuottoa kolmannelle osapuolelle.

Tietosuoja

Tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla on oikeus käyttää luotonhakijan tietoja suoramarkkinointiin mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ellei luotonhakija sitä kiellä.

Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja Kuluttajavirasto www.kkv.fi ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto www.avi.fi

Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki

Jos tililuottosopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B
PL 306
puh. 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

www.kuluttajaneuvonta.fi

puh. 029 553 6901 (ark. 9-15)

Katso myös Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttaluottojatiedot

15.1.2016

Tulosta   Tallenna sivu pdf-muodossa

Mitä tililuoton käyttö maksaa?

 

Luoton määrä:

Nostoprovisio:

79,50

Eräpäivä:
Maksat yhteensä: 609,50

Kun lasku maksetaan eräpäivään mennessä ei nostoprovision lisäksi muita kuluja.

TAI osamaksulla: 79,50 €/kk

Kun lasku maksetaan osamaksuvaihtoehdolla ovat kk-erät 100€, 200€ tai 300€. Ks. lainaehdot.


Luoton nimelliskorko 106,8%
KSL mukainen vuosikorko tyypilliselle 2000€ luotolle on 211,76%
Tee nosto
 
Cxense Display Cxense Display